Christian Broadcasting Channel

Området ble sist oppdatert 23.07.10.


Din 100 - lapp kan gjøre under for mennesker på Filippinene

Startsiden -  Filippinene -  TV - Arbeide -  Samarbeids partnere Misjons arbeide
Kontakt oss
- Filipinsk kart - CBC Arbeidere - Misjons huset - Gusa Simbahan - Gitagum Simbahan

 

Med Gud og disse støtte og samarbeids partnere er det mulig
å drive dette TV og misjons arbeidet på Filippinene.

 

Pinsemenigheten Evangeliesalen Beroa

Pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa er utsendermenigheten
for Nelly og Frank Ottesen.
De er eieren av misjonshuset på Filippinene som arbeidet går ut fra.


 
IBRA Media Norge

Ibra er vår støtte og samarbeids partner på TV- siden.

 

  TBN i USA

Vi har et samarbeide med TBN så vi kan ta ned kristne programmer
via satelitt. Vi har dermed et godt utvalg av programmer.