Området ble sist oppdatert 24.07.10.

Christian Broadcasting Channel


Din 100 - lapp kan gjøre under for mennesker på Filippinene

Startsiden -  Filippinene -  TV - Arbeide -  Samarbeids partnere Misjons arbeide
Kontakt oss
- Filipinsk kart - CBC Arbeidere - Misjons huset - Gusa Simbahan - Gitagum Simbahan

 

Gusa Simbahan
Kirken som er under og er en del av CBCHer har Ping som er søndagskole tante, sommerklasse for barn.
Vi har også andre arbeidere fra CBC som hjelper til.

 

Startsiden -  Filippinene -  TV - Arbeide -  Samarbeids partnere Misjons arbeide
Kontakt oss
- Filipinsk kart - CBC Arbeidere - Misjons huset - Gusa Simbahan - Gitagum Simbahan